Huisreglement

Huisreglement Verhaegen Sports Gym

U bent van harte welkom bij Verhaegen Sports Gym ons motto is met boksen meer kans op slagen. Ons doel van dit huisreglement is om een veilig sportklimaat te creëren. 

Inschrijving en lidmaatschap:

 • U heeft recht om 2 proeflessen te volgen zodat u kunt proberen of de bokssport u bevalt. 
 • Bij inschrijving betaald u eenmalig inschrijfgeld en op het moment geldende contributie, start u halverwege de maand dan betaald u de helft van de contributie van die maand.
 • De betaling dient u zelf over te maken, op de 1e van de maand.
 • Bij een contributieachterstand mag niet getraind worden.
 • Opzegging van uw lidmaatschap gebeurt schriftelijk, denk aan 1 maand opzegtermijn.

Trainingen:

 • Vanaf 7 jaar is iedereen welkom om deel te nemen.
 • In de sportzaal draagt u binnen schoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
 • Losse onderdelen (bandages, bokshandschoenen, bitjes, springtouwtjes, gewichten etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.
 • Tijdens de training dient u géén sieraden (ringen, oorringen, piercing etc.) bril en kunstgebit te dragen om zo blessures te voorkomen. 
 • Mocht u last hebben van een blessure geef dit dan voor de training aan zodat de trainer hier rekening mee kan houden.
 • Men dient op tijd aanwezig te zijn in de les zodat u de training niet verstoord, mocht dit meerdere malen voorvallen dan wordt u hierop aangesproken.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte, mits noodzakelijk (diabetes). 
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimtes gebruiken. 
 • Publiek is welkom om te komen kijken maar dienen plaats te nemen op de aangewezen plek zodat de training niet wordt verstoord.
 • Het deelnemen aan onze sportlessen is onder supervisie van een gediplomeerde bokstrainer en sportinstructeurs, u dient zich te houden aan de adviezen, raadgevingen en lesopbouw van de trainers.
 • Tijdens onze trainingen is het verplicht om een bitje, handbandage, juiste bokshandschoenen en indien nodig een boks-kap/tok te dragen. ( Info bij trainer )
 • Alle benodigdheden zijn tijdens de proeflessen te leen, na inschrijving zelf aanschaffen (bokshandschoenen, bandage, bitje, springtouw enz.) (Info bij trainer)
 • Mobiele telefoons dienen uit te staan.
 • De boks-vereniging behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen leden te weigeren en of lidmaatschap te beëindigen.
 • De boks-vereniging stelt het op prijs als alle leden behulpzaam te zijn bij door de vereniging georganiseerde evenementen, wedstrijden en tijdens onze lessen (opruimen materialen).
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de vereniging.
 • We zijn aangesloten bij de V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) we tolereren geen seksuele intimidatie, geen racisme vanwege afkomst, huidskleur, geloof of andere zaken. 
 • Schelden, grof taalgebruik, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor intrekking van het lidmaatschap.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om de sportvereniging. 

Wedstrijden:

 • Wilt u wedstrijden gaan boksen dan dient u dit met de trainers door te bespreken.
 • Deelnemen aan wedstrijden kan alleen met goedkeuring en toestemming van trainers.
 • Wedstrijdboksers volgen zoveel mogelijk aangeboden trainingen, kunt u niet dan meldt u zich af bij de wedstrijdtrainer. (verplicht) 
 • Wanneer een wedstrijdbokser is aangemeld voor een wedstrijd dient men absoluut alle trainingen te volgen eventueel aangevuld, in overleg met de trainer.
 • De vereniging vraagt bij goedkeuring trainers en lid een wedstrijdlicentie aan bij de NBB (Nederlandse Boks Bond), de kosten hiervoor en de medische keuring komen voor rekening van de wedstrijdbokser.
 • De wedstrijdbokser is verplicht met trainer en/of bestuurslid te reizen naar de wedstrijden. 
 • Trainers en bestuur behouden zich te allen tijde het recht voor om deelname van een wedstrijdbokser aan wedstrijden af te zeggen.
 • Bij misdragingen of niet verschijnen (zonder afmelding) op wedstrijden/trainingen zal het bestuur maatregelen tegen de desbetreffende bokser nemen. Boetes of maatregelen van de NBB komen volledig voor de rekening van de bokser. 
 • De wedstrijdboksers en trainers dienen tijdens de wedstrijden de trainingspakken, tenues en sporttassen van de vereniging te gebruiken.
 • Wedstrijdboksers krijgen de spullen in bruikleen tijdens de wedstrijden.
 • Het is wedstrijdboksers verboden om zonder toestemming van het bestuur en trainers bij andere boksscholen te trainen.
 • Boksers van andere verenigingen dienen altijd toestemming te hebben van het bestuur om mee mogen te trainen.  

Tot slot: 

 • Sportiviteit staat hoog aangeschreven bij onze vereniging.
 • Boksen gebeurt alleen in de zaal of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van contributie.